Hus

Att tänka på vid val av dammsugare

single-image

Dammsugaren är ett viktigt rengöringsverktyg för hem och hushåll likväl som för arbetsplatser som besöksnäring, kontor, butiker och fabriker. Det finns mängder med olika typer på marknaden: torrdammsugare, våt- och torrdammsugare, mattvättare, dammsugare för speciella och industriella lokaler för att nämna några. För att göra rätt köp är det viktigt att veta vilka moment som måste beaktas. Vi ger dig en liten guide.

Sök hjälp

På marknaden finns det många dammsugare som skiljer sig åt genom deras prestanda och tekniska egenskaper. I beslutsfasen är det alltid bäst att söka sakkunnig och kvalificerad personal likväl som tester på exempelvis https://test-dammsugare.se/ som kan vägleda dig från den första konsultationen till köpet, till slutet av produktens livslängd, och därför tillhandahålla en komplett och skräddarsydd service.

Några delar att tänka på

Vakuumkraft.

De två huvudindikatorerna för att bestämma vakuumkraftens prestanda är vattenlyft och luftflöde. Vattenlyften mäts i mmH2O, mbar eller kPa. Den representerar sugkraften och är referensparametern för att dammsuga vätskor och tunga material. Luftflödet mäts i m3/h eller i l/s. Detta uttrycker luftvolymintaget och är referensparametern för uppsugning av fint damm och lätta material.

Motorkraft

Motoreffekten uttrycks i Watt, kW eller i HP. Det beror på vilken typ och antal motorer som dammsugaren är utrustad med. Valet av antal motorer och därför effekten måste stå i proportion till applikationen och mängden material som ska dammsugas. Vanligtvis används två typer av motorer: 1-stegs eller 2-stegs. 1-stegsmotorer kännetecknas av större luftflöde medan 2-stegsmotorer av större vakuum.

Ljudnivå

Ljudnivån, uttryckt i decibel dB(A), är en annan parameter som ska bedömas. Även om det inte är strikt kopplat till effektivitet har det säkert konsekvenser för komforten, speciellt om dammsugaren används i en bullerkänslig miljö.

Design och struktur

Ett annat element som ska analyseras är strukturen: vikt och dimensioner, maximalt nåbart avstånd och manövrerbarhet. Övergripande mått och vikt varierar beroende på modell och applikation/miljö. Om dammsugaren är på hjul och måste användas för städaktiviteter som kontor, butiker, små utrymmen är det viktigt att det inte är för tungt (mindre än 10 kg). Å andra sidan, om den används i exempelvis industriella miljöer blir dessa faktorer sekundära. Dessutom kan uppsamlingstanken vara större eller mindre och tillverkad av olika material: plast eller stål. Utöver detta är det också nödvändigt att överväga längden på strömförsörjningskabeln: IPC-dammsugare är vanligtvis utrustade med en 8-meters strömförsörjningskabel som garanterar ett brett funktionsområde. En annan aspekt som är värd att bedöma är hanteringssystemet, betraktat som vagn- och hjultyp.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like