Hus

Hus och bygglov

single-image

En relativ stor del av oss svenskar bor i hus. För vissa är det ett privilegium, för andra en dröm och för en tredje part det enda sättet att faktiskt leva bra på. För dig som är husägare är det säkerligen redan känt att en fastighet behöver underhåll och i vissa fall även ändringar.

Har du bestämt dig att ändra husets fasad eller behöver bygga till ytterligare ett rum för att familjen har fått en tillökning måste du skaffa dig bygglov.

Bygglov utfärdas av din kommun. Det går bra att kontakta den och fråga hur du ska ansöka om bygglov. Om processen känns tung och tidskrävande kan alltid anlita en byggkonsult.

Yttre ändringar kräver bygglov

Hur vet du när du behöver söka om bygglov? En enkel regel som bör komma ihåg är att samtliga yttre ändringar på huset kräver ett sådant officiellt dokument.

Om du vill måla om fastigheten, byta fasad eller tak så måste du ansöka om bygglov. Om du ska bygga ett nytt rum och lägga det till den befintliga fasaden eller om slag ära en ombyggnad är det återigen bygglov som gäller. Allt som ändrar fastighetens utseende kräver bygglov. Det är en enkel beskrivning i det här sammanhanget.

Är processen svår?

Att ansöka om bygglov tar tid och du måste vara införstådd med regler och bestämmelser för att kunna påbörja processen. Gällande regelverk finns att hitta på Byggnämndens hemsida så information finns att tillgå. Processen behöver inte kännas överväldigande men många upplever den som svår och tidskrävande.

Som det nämndes tidigare behöver du inte sköta den själv utan kan kontakta en byggkonsult för hjälp. Boka gärna en konsultation och fråga hur lång tid processen kommer att ta och vad det kommer att kosta dig. Om du har tid kan du gärna göra en större förundersökning och kontakta flera yrkesmän för att jämföra deras priser.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like