Hus

Välj rätt säkerhetsdörr

single-image

När du väl bestämt dig för att installera en säkerhetsdörr har du många val framför dig. Dels handlar det om att välja rätt säkerhetsnivå, samt att bestämma vilka andra skyddande egenskaper som du vill att din dörr ska besitta. Men även val som har med estetik och samspel med den övriga interiören i fastigheten att göra, är såklart minst lika viktiga. Vi berättar mer om hur du kan tänka.

Vad är en säkerhetsdörr?

Innan du köper en dörr är det viktigt att du säkerställer att den är certifierad enligt etablerad standard. Säkerhetsdörrar i Stockholm guidar dig rätt. I alldaglig tal är en säkerhetsdörr en dörr där tillverkaren vidtagit åtgärder för att göra dörren svår att bryta upp eller på annat sätt är konstruerad för att förhindra skador av olika slag. Rent tekniskt krävs en certifiering för att en dörr ska få kallas för en säkerhetsdörr.

Några fördelar med en säkerhetsdörr

Naturligtvis är en säkerhetsdörr gjord för att göra det svårare för inbrottstjuven. Det finns dock även andra fördelar med en säkerhetsdörr. Många säkerhetsdörrar är brandklassade. Det innebär att de kan komma att spela en avgörande roll för att förhindra spridning av en eld. Dörren ska vara isolerande för att förhindra temperaturökningar, den måste sluta tätt och anpassad utifrån den lokal där dörren skall installeras. En säkerhetsdörr är oftast bättre isolerad än en vanlig dörr. Dörren håller effektivt ute kylan. En säkerhetsdörr kan därför, i jämförelse med en äldre och tunnare dörr, dra ned dina elkostnader. Det gäller inte minst om du bor i hus eller villa. En säkerhetsdörr är också effektiv mot att förhindra ljud från att ta sig in i bostaden eller lokalen. Även det beror på de isolerande egenskaperna. Om du till exempel bor i ett hus där många människor springer i trapphuset, eller din dörr vetter ut mot en vältrafikerad gata, kan en säkerhetsdörr ge en betydligt tystare inomhusmiljö.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like