Till honom

Hur fungerar LEI-kod?

single-image

Om du har en verksamhet, som handlar med derivat, så är du rapporteringsskyldigt. Det gör att du måste ha en LEI-kod. Ett derivat är ett samlingsnamn för olika värdepapper vars värde är kopplat till en viss tillgång. Det innebär att det kan vara aktier, råvaror, valutor, optioner med mera. En LEI-kod är till för att Finansinspektionen på ett enkelt sätt ska kunna identifiera olika företag och organisationer. Detta gör att det blir en mycket mer transparent värdepappersmarknad. Om du har behov av LEI-kod applikation så kan du få tag på det hos LEI Service. Du som vill handla med värdepapper eller fonder på börsen, måste se till att registrera ett LEI-nummer. Vi går igenom hur du kan göra!

Vem utfärdar LEI-nummer?

Många tror att LEI-koder hanteras av Bolagsverket, men så är inte fallet. De som kan utfärda dessa koder eller nummer kallas för LOU. Det står för Local Operating Unit. Dessa lokala registerförare har i sin tur blivit certifierade av GLEIF att utfärda LEI-koder. GLEIF står för Global Legal Entity Identifier Foundation och de inrättades 2014. De är en icke-vinstdrivande stiftelse som styr det globala LEI-systemet GLEIS (Global Legal Entity Identifier System).

Vanliga frågor om LEI-koder

Många undrar hur en LEI-kod ser ut. Det är helt enkelt en kod bestående av 20 tecken, både siffor och bokstäver. Alla koder är unika.

Det finns även många förkortningar inom denna värld, så som dessa:

  • LOU (Local Operating Unit) – lokal utfärdare av LEI-koder med tillstånd av GLEIF.
  • GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) – stiftelse som styr det globala LEI-systemet.
  • GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) – det globala LEI-systemet.
  • LEI ROC (LEI Regulatory Oversight Committee) – ett globalt tillsynsorgan som övervakar GLEIF och GLEIS.

Hur lång tid tar det att få en LEI-kod?

Hur lång tid det tar för dig att få en LEI-kod applikation beror så klart på vilken aktör du vänder dig till. En del tar ett par dagar, andra kan ge dig samma dag, inom ett par timmar. Enkelt och snabbt går det via LEI Service att registrera dig. Besök deras sida för att få en LEI-kkod applikation på bara någon minut.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like