Uncategorized

Inläggssulor för pronation

BY
single-image

Pronation är ett begrepp som beskriver en fots rörelse när vi går eller springer. Det är sättet foten rör sig i sidled som kallas för pronation. Pronationen kan vara olika beroende på hur en viss persons fot är formad. Pronationen skiljer sig åt beroende på om hålfoten är stor eller platt samt hur högt fotvalvet är. Någonstans emellan dessa höga, låga och platta fötter finns ett slags normalläge. I normalläget behövs kanske inget speciellt stöd för din fot men de flesta av oss ligger någonstans utanför det som snarare än normalt borde kallas för genomsnittligt.

Det är lätt att foten tar skada vid aktivitet om din fot är platt, hög eller låg. Dessa skador kan vara otrevliga men är ofta lätta att korrigera och läka med rätt sulor – speciella sulor som är konstruerade som inlägg för att ge foten behandling och stöd vid rörelse.

Pronation, eller snarare överpronation, kan ha sekundära effekter på underbenen som till exempel ökad rotation vilket kan orsaka problem med knäna eller underbenen. Uppemot hälften av alla personer som har en ovanligt stor pronation får skador på fötterna, underbenen eller knäna. Dessa skador kan undvikas med rätt iläggssulor för pronation. Det som gör sulor så vitiga vid pronation är att de tar upp stötarna från kontakten med marken på ett specifikt sätt och låter dem gå vidare upp i benen på ett sätt som inte skadar vare sig fot, ben eller knän. Det därför det är viktigt att ha rätt iläggssulor för pronation. För att sulan är en del av behandlingen, har du rätt sulor i skorna och du kommer att dina fötter, ben och knän inte att skadas av pronation utan istället behandlas på ett förebyggande sätt.

Att förstå pronationens effekter på fötter, ben och knän kan vara till stor hjälp om du upplever smärta och obehag när du promenerar, joggar eller springer. Att välja de rätta iläggssulorna för din pronation kan då underlätta mycket för dig.

Om du å andra sidan inte känner någon smärta eller något obehag när du promenerar, joggar eller springer kan det trots detta vara bra att fundera på en sula som dämpar pronation för att på så sätt undvika framtida problem. Rätt iläggssulor är en viktig del av förebyggande behandling.

När din fot sätts ned i marken – som när du promenerar, joggar eller springer – sjunker ditt fotvalv ihop för att dämpa den stöt som uppstår. Om ditt fotvalv sjunker ihop mer än det ska kallas det för överpronation och det kan skada foten, underbenet eller knäet. Vid överpronation kan problemet också förvärras om det inte åtgärdas eftersom foten anpassar sig till stötarna på ett felaktigt sätt.

Så ta vara på dig själv och dina fötter, underben och knän. De ska räcka livet ut och fungera för långa promenader, joggingrundor och löpning högt upp i åren. För att skydda dig själv kan du redan i förväg söka efter rätt sulor som kan skydda dig i förebyggande syfte så du dina fötter, underben och knän inte tar skada.

You may also like